Doprava a platba

Doprava

Přehled možností dopravy

 • Osobní odběr na adrese Devětsilová 386, 250 84 Květnice (zdarma)
 • Zásilkovna – pobočka: 65 Kč
 • Zásilkovna – na adresu: 129 Kč
 • Česká pošta – do ruky (S-35cm): 129 Kč + hmotnost do 1kg  33 Kč

Dodání zboží

 1. Prodávající je povinen dodat objednané zboží Kupujícímu v dodací lhůtě, která je závislá na Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží. Dodací podmínky jsou blíže specifikovány v dodacích podmínkách, které jsou uveřejněny na internetových stránkách E-shopu v sekci Vše o nákupu. Odesláním objednávky Kupující tyto dodací podmínky bez výhrad
 2. Pro účely těchto OP se zboží považuje za dodané:
 3. Převzetím zboží Kupujícím v provozovně Prodávajícího,
 4. Předáním zboží Kupujícímu na adrese určené Kupujícím, zajišťuje-li dopravu Prodávající pro Kupujícího na náklady Kupujícího,
 5. Předáním zboží k dopravě, zajišťuje-li dopravu Kupující na vlastní náklady prostřednictvím třetí osoby, kterou si sám
 6. Náklady na dopravu nese Kupující, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno v individuálním případě jinak, zejména při odběru většího množství zboží nebo zboží větší
 7. Prodávající nenese odpovědnost a není v prodlení s dodáním zboží v důsledku a po dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely těchto OP považují zejména, nikoliv však výhradně, živelné katastrofy, stávky, dopravní a letecké
 8. Nebezpečí škody na zboží předchází z Prodávajícího na Kupujícího dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího dodáním zboží a úplným zaplacením kupní ceny včetně všech případných smluvních sankcí a/nebo zákonných sankcí.

Platba

Přehled platebních možností

 • Bankovním převodem
 • Dobírka – Česká pošta (36 Kč)
 • Dobírka – Zásilkovna (36 Kč)
 • GoPay (platební karta)