HIS PLA – 1,75 mm – natural – 500 g

649.00  vč. DPH (536.36  bez DPH)

HIS PLA (vysoká rázová síla) – poskytuje zlepšenou tepelnou odolnost a vysokou odolnost proti nárazu.

HIS PLA (High Impact Strength) – This type of filament provides improved thermal resistance and high impact resistance.

Dostupnost: 9 skladem SKU: 8594196455154

Popis

HIS PLA (vysoká rázová síla) – tento druh filamentu poskytuje zlepšenou tepelnou odolnost a vysokou odolnost proti nárazu. 3D tiskové struny HIS PLA dosahují tepelných a mechanických vlastností podobných filamentům ABS a nabízí alternativu k materiálům na bázi styrenu. Neobsahuje žádné pachové látky, nevyžaduje uzavřenou komoru. Nedosahuje takového smrštění jako materiál ABS a přesto vyhovuje vysokým nárokům na 3D tisk. Jeho speciální pevnostní charakteristiky jsou následně získávány procesem ohřevu při teplotě 110-120 ° C, v závislosti na tloušťce stěny (3mm – cca 20min).

HIS PLA (High Impact Strength) – This type of filament provides improved thermal resistance and high impact resistance. 3D filaments HIS PLA achieve thermal and mechanical properties similar to ABS filaments and offer an alternative to styrene-based materials. It doesn‘t contain any odorous substances, doesn‘t require a closed chamber. It doesn‘t achieve such shrinkage as ABS and yet meets the high demands of 3D printing. Its special strength characteristics are then obtained by a heating process at a temperature of 110-120 °C, depending on the wall thickness (3mm – about 20min).

 

VLASTNOSTI – PROPERTIES

 • Dobrá přilnavost mezi vrstvami
 • Good adhesion between layers
 • Materiál pro pokročilé i začínající uživatele
 • Material for advanced as well as beginning users
 • Lesklý povrch po tisku
 • Glossy surface after print
 • Nenitkuje
 • Does not floss
 • Vysoká přesnost rozměrů tištěných částí
 • High accuracy of printed part dimensions
 • Vysoká rázová houževnatost a mechanická pevnost
 • High impact and mechanical strength
 • Materiál srovnatelný s ABS
 • Material comparable to ABS
 • Velmi snadný tisk
 • Very easy to print
 • Může být podroben žíhání
 • Can be annealed 

 

JAK TISKNUT?  – HOW TO PRINT?

 • Doporučená teplota tisku: 210-250 °C
 • Recommended print temperature: 210-250 °C
 • teplota podložky: 40-60 °C
 • Bed temperature: 40-60 °C
 • Průtok materiálu: 95-105 %
 • Material flow: 95-105%
 • Retrakce: ± 5 mm
 • Retraction: ± 5 mm
 • Průměr trysky: ≥ 0,1 mm
 • Nozzle diameter: ≥ 0.1 mm
 • Rychlost tisku: 30-80 mm / s
 • Print speed: 30-80 mm/s

30-80 mm / s

Další informace

Hmotnost 500 g
Barva

Hmotnost

Materiál