ABS – 1,75 mm – White/bílá – 1 kg

535.00  vč. DPH (442.15  bez DPH)

Filament, který se vyznačuje kombinací výborné zpracovatelnosti a estetických kvalit.

ABS Filament, which is characterised by a combination of excellent workability and aesthetic qualities.

 

Dostupnost: 39 skladem SKU: 8594196451019

Popis

K výrobě ABS filamentů (3D tiskových strun) používáme vysoce kvalitní materiál MAGNUM™ firmy Trinseo, který je vyráběný technologií kontinuální polymerizace. Výsledkem je polymer, který se vyznačuje kombinací výborné zpracovatelnosti a estetických kvalit. Jedná se o nejlepší ABS ve své třídě používané vedoucími automobilovými výrobci. V použití pro 3D tiskárny se vyznačují vysoce kvalitním povrchem tištěných dílů, vysokou tepelou stabilitou, matným vzhledem povrchu a velmi nízkými emisemi VOC (těkavé organické látky). Naše 3D filamenty ABS jsou vhodné pro tisk funkčních vzorků, nástrojů i pro tisk věcí pro běžné použití. ABS není vhodným materiálem pro tisk objektů, které budou dlouhodobě vystaveny povětrnostním vlivům a pro mediciální aplikace.

For the production of ABS filaments (3D printing filaments) we use high-quality MAGNUM™ material from Trinseo, which is produced by continuous polymerisation technology. The result is a polymer characterised with a combination of excellent processability and aesthetic qualities. This is the best-in-class ABS used by leading automotive manufacturers. When used for 3D printers, they feature a high-quality printed surface, high thermal stability, a matt-finish and very low VOC emissions. Our 3D ABS filaments are suitable for printing functional samples, tools as well as for printing objects for everyday use. ABS isn‘t a suitable material for printing objects that will be exposed to long-term weathering and for medical applications.

VLASTNOSTI – PROPERTIES

 • Vynikající přilnavost mezi vrstvami
 • Excellent adhesion between layers
 • Materiál pro pokročilé uživatele
 • Material for advanced users
 • Nenitkuje
 • Does not floss
 • Dokonale hladký povrch po tisku
 • Perfectly smooth surface after printing
 • Vysoká přesnost rozměrů potištěné části
 • High accuracy of printed part dimensions
 • Velmi vysoká rázová houževnatost a mechanická pevnost
 • Very high impact and mechanical strength

 

JAK TISKNOUT? – HOW TO PRINT?

 • Doporučená teplota tisku: 220-240 °C
 • Recommended print temperature: 220-240 °C
 • Teplota podložky: 80-120 °C
 • Heating Pad: 80-120 °C
 • Průtok materiálu: 100-103 %
 • Material flow: 100-103%
 • Retrakce: ± 5 mm
 • Retraction: ± 5 mm
 • Průměr trysky: ≥ 0,1 mm
 • Nozzle diameter: ≥ 0.1 mm
 • Rychlost tisku: 30-80 mm / s
 • Print speed: 30-80 mm/s

Další informace

Hmotnost 10001 g
Barva

Hmotnost

Materiál

struna